تولیدکننده

از دیدگاه "مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران"، تولید کننده به کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که به واسطه مجوزهای مورد تایید نهادهای نظارتی، اقدام به تولید کالاها، تجهیزات، ابزار، دستگاه ها و .. می نمایند. تولید کنندگان در اين سايت به عنوان زیر مجموعه ای از تامین کنندگان درنظر گرفته خواهند شد و می توانند هم به عنوان فروشنده و هم به عنوان خریدار فعالیت نمایند. تولیدکنندگان به عنوان فروشنده لازم است دارای کدعضویت از "مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران"، باشند و برای اقلام قابل فروش خود، کدكالا تهیه کرده باشند. در صورتیکه تولید کننده دارای کد عضویت نباشد، امکان فروش اقلام برای ایشان فراهم نخواهد بود و صرفا قادر خواهند بود به عنوان خریدار اقلام در اين سايت فعالیت داشته باشند.

تامین کنندگان

از دیدگاه "مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران"، تامین کننده یه کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که پتانسیل تهیه کالاها، تجهیزات، ابزار، دستگاه ها و .. را برای خریداران داشته باشند. تامین کنندگان کالا در اين سايت باید الزاما دارای کدعضویت از "مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران" بوده و برای اقلامی که پتانسیل تامبن آن را دارند، کدكالا تهیه کرده باشند.

لطفا چند لحظه صبر نمایید...