عبداله شيربند

درباره شرکت

اينجانب عبداله شيربند در تاريخ 1392/02/11 پروانه بهره برداري به شماره 6375 را دريافت نمودم و فعاليت خود را در زميني به مساحت 5700 مترمربع و با زيربنايي بيش از 2500 مترمربع با قابليت توليدات غذايي آغاز نمودم.

حوزه فعالیت تولیدی
آدرس دفتر يزد- اردكان- شهرك صنعتي- فاز مواد غذايي
کارشناس فروش ديبائي
تلفن کارشناس فروش 58296377 035
آدرس وب سایت www.samarco.ir
آدرس شرکت شهرك صنعتي فاز مواد غذايي روبروي روغن كنجد احمد
تلفن شرکت 03532275337

لطفا چند لحظه صبر نمایید...